Talkshow đặc biệt

UNCLOCK NEW WAY

Chọn lộ trình đúng - Trúng Job Marketing "ngon"

ĐẶC BIỆT, 100% doanh thu của chuỗi Talkshow này Tâm sẽ dành thiện nguyện cho Quỹ Áo Ấm và Trí Tuệ Vùng Cao của Cộng đồng Sống Tử Tế GNH Vũng Tàu.

Phần 1: Làm quen và giao lưu
Phần 2:Cần trang bị những gì để trở thành một Marketer “vạn người mê”
Phần 3: Hành trang trước, trong, sau quá trình tìm việc giúp bạn bắt job Marketing “ngon” dễ dàng
Phần 4: Ứng dụng vào trường hợp thức tế, Q&A

Thứ Bảy ngày 06/04/2024
lúc 19h00-21:00PM