Đào tạo Content Marketing cho Doanh Nghiệp

Chương trình đào tạo Content Marketing bài bản danh cho Doanh Nghiệp mang lại hiệu quả khi triển khai các kế hoạch sản xuất nội dung đa kênh cho doanh nghiệp, tăng tư duy làm việc hiệu quả cao cho nhân sự In-house

+3000

Sinh viên và nhân viên tại hơn 100 tổ chức đang phát triển kiến thức của họ với Amindful & Ngáo Content.

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Với lộ trình bài bản được thiết kế phù hợp với doanh nghiệp giúp hỗ trợ và nâng tầm kiến thức cho doanh nghiệp về việc phát triển và sáng tạo nội dung đa kênh hiệu quả. Chúng tôi cố gắng cung cấp những kiến thức phù hợp nhất để giúp doanh nghiệp bạn tạp ra kết quả tốt hơn.

Trong bước này, Ngáo Content kết hợp với doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo nội bộ inhouse để tăng tư duy và triển khai tốt các kế hoạch Content Marketing Đa Kênh. Chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá và tư vấn trực tiếp nhằm xác lập mục tiêu đào tạo cụ thể, phù hợp với nhu cầu riêng và đặc thù của doanh nghiệp.

Sau khi thiết lập được mục tiêu đào tạo cho chương trình đào tạo cụ thể ở Bước 1, chúng tôi sẽ nghiên cứu, phân tích đối tượng tham dự và thiết kế nội dung chương trình đào tạo sao cho đảm bảo tối ưu về mặt hiệu quả và tính kinh tế cho doanh nghiệp có nhu cầu.

Với mục đích tối ưu hóa hiệu quả đào tạo, trong bước này, chúng tôi sẽ tiến hành biên soạn tài liệu, mẫu biểu, công cụ học tập, tình huống,… sử dụng để giảng dạy và cung cấp cho học viên. Song song với việc biên soạn, chúng tôi cũng sẽ tiến hành phân bổ nội dung chương trình cũng như cách thức truyền tải của từng phần sao cho đảm bảo tính phù hợp nhất với đặc thù của nhóm đối tượng tham dự.

Ngáo Content sẽ phối hợp với doanh nghiệp cùng nhau tổ chức và triển khai đào tạo thành công chương trình đã thống nhất.

Tùy theo đặc thù của chương trình đào tạo và yêu cầu riêng từ Ban Lãnh đạo doanh nghiệp, chúng tôi sẽ nghiên cứu và tiến hành đánh giá sau đào tạo. Nói cách khác, bước này sẽ thực hiện nếu doanh nghiệp có yêu cầu. Và tùy theo mức độ đánh giá sẽ phát sinh thêm những hạng mục công việc mới mà hai bên rất cần thiết phải trao đổi và thống nhất trước khi thực hiện.

Cụ thể, công tác đánh giá sau đào tạo có thể được tiến hành thông qua một trong số các phương pháp như sau:
– Thực hiện bài kiểm tra trực tiếp vào cuối khóa;
– Phỏng vấn trực tiếp từng học viên hay nhóm đại diện sau đào tạo;
– Đánh giá thông qua việc thực hiện đề tài / kế hoạch ứng dụng sau khóa học;
– Đánh giá trực tiếp sau thời gian đào tạo (1 tháng/ 3 tháng/ 6 tháng…)

Mục tiêu chính của việc đánh giá này là nhằm giúp cho các nhà quản lý, doanh nghiệp tham gia đào tạo có thêm thông tin, luận chứng, cơ sở để xây dựng giải pháp phát triển nguồn nhân lực tiếp theo, góp phần phát huy tối đa sở trường của đội ngũ cũng như hạn chế tối thiểu các “khuyết tật” (nếu có) của các học viên.

Nhận tư vấn đào tạo Content Marketing
bài bản cho doanh nghiệp

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO

Copyright 2019 © - Ngáo Content